Op deze pagina leest u stap voor stap hoe u uw zinken dakgoot kunt aanleggen. Lees voordat u de zinken dakgoot gaat aanbrengen alles stap voor stap door.

Stap 1: Daklijst aanbrengen

Normaal gesproken rust de dakgoot op of tegen de daklijst. De daklijst dient zó geplaatst zijn dat het dak circa één derde boven de goot uitsteekt. U zaagt de planken voor uw daklijst op maat. Dit doet u dus voor het aanbrengen van de zinken dakgoot. Beide kanten van uw daklijst dienen voor plaatsing eerst in de grondverf gezet te worden. U Smeert de beide uiteinden van de daklijst planken in met overschilderbare acrylaatkit en vervolgens strijkt u dit glad. Nu schroeft u de daklijst vast op de betreffende plekken langs uw dakzijde.

Stap 2: De zinken dakgoot

Allereerst monteert u de beugel voor de dakgoot aan de kant van de regenpijp. U bind een touwtje aan deze (eerste) beugel en laat deze precies uitlijnen boven het midden van de regenpijp. Vervolgens bevestigd u nu de laatste beugel met behulp van het touwtje. Let wel op! Er dient vanaf de laatste beugel een afschot te zijn naar de regenpijp. Op deze wijze zorgt u ervoor dat de zinken dakgoot het water automatisch naar de regenpijp laat lopen. Het afschot dat u dient aan te houden is ongeveer 5 mm per strekkende meter. Heeft u e.e.a. uitgemeten. Dan schroeft u ook de laatste beugel vast. De eerste en laatste beugel voor de zinken dakgoot zijn nu bevestigd.

Stap 3: Tussenliggende beugels voor dakgoot bevestigen

U kunt nu de tussenliggende beugels voor uw dakgoot gaan bevestigen. Aan de hand van het touwtje (midden van regenpijp en afschot van 5 mm per meter) bepaalt u de positie van de tussenliggende beugels en schroeft deze vast. Overdrijf niet met vast schroeven. Vast is vast. Te veel kracht op de schroeven of bouten kan ervoor zorgen dat de constructie minder stabiel wordt daar metaalmoeheid.

Stap 4: Zinken Goten bevestigen

Nu u de beugels voor het ophangen hebt bevestigd bent u klaar om de zinken dakgoot te gaan bevestigen. Dit is het leuke gedeelte want de resultaten beginnen al zichtbaar te worden. U Schuift de zinken goten in de beugels en buigt vervolgens de klemmetjes dicht. Zet de goot aan de kant van de regenpijp klemvast en houd bij de andere beugels zoveel speling dat er een halve wasknijper tussen de klem en de goot past. Deze ruimte is belangrijk om een eventuele werking van het materiaal te ondervangen.

Stap 5: Zinken goot solderen

Om de zinken dakgoot waterdicht te maken en daardoor optimaal te laten renderen dient u nu de naadjes die tussen de verschillende delen van de goot zijn ontstaan te solderen. Bekijk deze video om te zien hoe dat moet.

Stap 6: De Zinken Regenpijp

Nu de zinken dakgoot keurig is bevestigd en gesoldeerd dient de regenpijp op maat te worden gemaakt. Zaag de regenpijp met een ijzerzaag op maat. Voor een optimale stevigheid bevestigd u om de 150 cm een beugel op de muur. Deze beugel heeft als doel de pijp op zijn plek te houden en stevigheid te geven. Vervolgens schuift u de regenpijp in de beugels. U Zet alleen de middelste beugel klemvast, hou bij de andere beugels enige speling. Soldeer (bij losse delen) de pijpdelen aan elkaar met behulp van zinken moffen.

Stap 7: Buis afzagen

Een regenpijp recht afzagen kan lastig zijn omdat het ding rond is. U kunt zich voorstellen dat het moeilijk is een rechte lijn te houden. Om dit te ondervangen doet u het volgende. U pakt een stukje tape en plakt dit recht en rondom de te zagen pijp. Door strak langs dit tape te zagen blijft u recht. Als laatste stap controleert u of het afschot groot genoeg is. Giet hiervoor water in de zinken dakgoot. Door de beugels een beetje te buigen heeft u invloed op het afstellen van het afschot.

Stap 8: Na de klus

Nu u het geheel bevestigd heeft mag u uzelf een schouderklopje geven. Goed gedaan. Om te controleren of uw zinken dakgoot voldoende afschot heeft om het hemelwater af te voeren giet u aan de andere zijde (dus niet waar de pijp zit) water in de dakgoot. Als het water vlot wegloopt bent u klaar. Anders dient u de beugels van uw dakgoot een beetje bij te buigen totdat het water vlotjes wegloopt.

U bent nu klaar. Veel plezier met uw zinken dakgoot. Hulp nodig? RV-Construct is specialist in dakwerken en dakgoten. Neem gerust contact op met RV Construct indien u vragen heeft.